کاربرد ژئوممبران

ژئوممبران کاربرد بسیار زیادی در کشاورزی ، صنعت و دامپروری نیز دارد که میتوان به موارد ذیل نیز اشاره کرد:

پوشیدن بستر استخرهای ذخیره آب در کشاورزی، دامداری و صنعت

جهت بهبود فضا و بستر تالاب ها و دریاچه های مصنوعی

پوشاندن بستر حوضچه ها و استخر پرورش انواع ماهی و میگو

پوشش دادن مخازن ذخایره مواد شیمیایی پوشاندن بستر و دیواره مخزن های سوخت

پوشاندن تونل های رفت و آمد خودرو های سواری و مترو

پوشاندن کانال و خط های انتقال آب و فاضلاب و زهکشی آب و کاربرد های دیگر ....