کاربرد ژئوممبران در کشاورزی

ورق های ژئوممبران چه کاربرد و فوایدی در کشاورزی و پرورش آبزیان دارند :

یکی از کاربردهای بسیار مهم ژئوممبران در کشاورزی می باشد. در سال های اخیر موضوع حفظ و نگهداری منابع آبی یکی از دغدغه های مهم بوده و کشاورزان و متخصصان صنایع کشاورزی اهمیتی بسیار بالایی در نگهداری و حفظ و صرفه جویی در منابع آب را قائل هستند.در قدیم راهکارهایی جهت نگداری آب کشاورزی به کار گرفته می شد که امروزه با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آبی این راهکارها دیگر پاسخگو نیستند و با توجه به پیشرفت علوم نگداری آب و صنایع مرتبط از جمله استفاده از استخرهای نگداری آب ورق های ژئوممبران دستاورد مهمی در این زمینه بوده است ، با ایجاد حوضچه های آب و عایق بندی کانال های آب رسانی درصد بسایر بالایی از هدر رفت آب کاسته شده و لذا بخش عظیمی از میزان آبی که با تکنولوژی های قدیمی به هدر می رفت اکنون صرفه جویی شده و این موضوع هم کمک قابل توجهی به حفظ منابع آبی و محیط زیست نموده و هم کشاورزان از کمبود و محدودیت های استفاده از آب را رها نموده است. همچنین علاوه بر کشاورزی صنایعی همچون پرورش آبزیان مانند پرورش ماهی ، میگو با استفاده از محصولات پلیمری مانند ژئوممبران از مشکلات بسیاری رها شده و ضمن صرفه جویی در مصرف آب پیشرفت هایی در زمینه کاری خود کسب کرده اند که از جمله آن می توان به بهبود عملکرد محیط زیستی آبزیان اشاره نمود در حوضچه های آبزیانی که در آنها از ورق های ژئوممبران استفاده شده است دیگر خزه ها و جلبک ها رشد نمی کنند و سطح آلودگی آب پایین تر خواهد ماند البته ژئوممبران در پروژه های بسیار زیادی قابل استفاده بوده که علاوه بر نگهداشت ذخایر آبی می توان به استفاده از آن در کانال های انتقال آب اشاره کرد که این موضوع نیز کاربرد بسیاری در زمینه کشاورزی و انتقال آب به زمین های تحت کشت دارد ، در اکثر پروژه های کشاورزی مخصوصا در مناطق کم آب و خشک کانال های انتقال آب نقش مهمی در بازده کشاورزی دارند انتقال آب از منابع تا زمین های کشاورزی بسته به طول و فاطله آن می تواند باعث هدر رفت آب توسط چندیدن عامل گرد یکی از مهمترین عوامل نفوذ آب به خاک ، و تبخیر آب در طول مسیر می باشد ، استفاده از بستر مناسب که شامل صاف بودن سطح کانال و یکدستی مسیر انتقال و جلوگیری از تبخیر شدن آب باعث صرفه جویی و ممناعت از هدر رفت آب می شود.

کاربرد ژئوممبران در کشاورزی و پرورش آبزیان ماهی و میگو

فواید استفاده از ژئوممبران در کشاورزی: