فیلم سه لایه


فیلم سه لایه

هدف استفاده از تکنولوژی سه لایه ترکیب خواص مفید پلیمرهای محتلف در یک پوشش با ساختار چند لایه می باشد. یه طور مثال : استفاده از مواد EVA و پلی اتیلن متالوسنی باعث افزایش مقاومت پارگی ، ایجاد پوشش شفاف و عایق حرارتی در فیلم های تولید شده می گردد.