ژئوممبران خوزستان :

فروش ورق های ژئو ممبران و ارسال محصول به تمامی نقاط کشور جهت اجرای پروژه های آب بندی ، نفتی و مواد شیمیایی ، زمینهای کشاورزی ، ذخیره سازی آب و سایر فعالیتهای مربوطه

فروش ورق های ژئوممبران :

فروش ورق های ژئوممبران

97% پلی اتیلن 2/5% کربن و 0/5% آنتی اکسیدان تشکیل شده است.

ورقها به صورت رول در طول 100 الی 150 متر و به عرض 2/20 الی 9 متر تولید می گردند.

ورق ها در دو نوع مضرس ، صاف ، رنگی و در ضخامتهای 0/75 ، 1 ، 1/5 و 2 میلیمتر تولید می شوند.